Secties weer in hun kracht

Hoe krijgen secties een juiste plek binnen een organisatie met een matrixstructuur?

In een school in het midden van het land loopt de formele lijn van leidinggeven van de directeur, via de afdelingsleiders naar de docententeams. Maar de doorlopende leerlijn, de didactische ontwikkeling en het vormgeven van meer maatwerk is een duidelijke sectie-opdracht.
Tijdens een middagbijeenkomst met alle sectieleiders komen we tot een gezamenlijk beeld van de wijze waarop de secties binnen deze structuur gaan functioneren. Er ontstaat consensus over de relatie van de secties tot het MT, de interne organisatie van de sectie en de rol van de sectieleider daarin. Ze spreken uit om opbrengstgericht te gaan werken aan de doelen van het schoolbeleidsplan. Daarnaast is er een aanzet voor een gerichtere samenwerking tussen verwante secties op vakoverstijgende activiteiten.
De sectieleiders en de aanwezige MT-leden waren tevreden over het resultaat. Daarmee ligt er nu een basis voor een rolomschrijving van de secties en een taakomschrijving voor de sectieleider. De uitwerking daarvan maak ik in samenwerking met het MT van deze school. Daarna wordt het resultaat weer voorgelegd aan de sectieleiders en de secties.

 

Theo Hoge | Critical Friend

IJssel de Schepperstraat 11
7435 PR
Okkenbroek
Tel: 06 - 15 20 04 91
theo@theohoge.nl

 
Ontwerp & Ontwikkeling © 2017 Blinck Media & Webdesign Buro