Organiseren van maatwerk in het rooster

Op een school die werkt met een teamstructuur heeft elk team een eigen scenario voor maatwerk ontwikkeld.

Deze school, in het oosten van het land, werkt met een matrixstructuur van secties en teams. Daarnaast kent men expertrollen op de gebieden leerling ondersteuning, kwaliteitszorg, identiteit, leermiddelen en multimedia, taal en rekenen. In ieder team zit zo’n expert. Deze werkwijze zorgt op een andere manier voor interne professionalisering en voor stevige dwarsverbanden in de organisatie.
Elk team geeft op een eigen wijze, passend bij de doelgroep van leerlingen, vorm aan maatwerk.
Ieder scenario stelt weer andere eisen aan het rooster. Als leidinggevende zorg ik ervoor dat het scenario ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd in het rooster en dat de docentactiviteiten kunnen worden opgenomen in het taakverdelingsmodel.

 

Theo Hoge | Critical Friend

IJssel de Schepperstraat 11
7435 PR
Okkenbroek
Tel: 06 - 15 20 04 91
theo@theohoge.nl

 
Ontwerp & Ontwikkeling © 2017 Blinck Media & Webdesign Buro