Interimopdracht passend onderwijs in SG

In een brede SG was ik 4 maanden interim ondersteuningsco√∂rdinator met als opdracht professionals meer in de tweede lijn te laten werken

Door de hoge kwaliteit van de professionals was de situatie ontstaan dat zij veel directe begeleiding gaven aan leerlingen. Daarbij namen zij veel taken over van onderwijsgevenden. Door de komst van passend onderwijs werd door die werkwijze de begeleidingscapaciteit onvoldoende. Vanuit de gedachten van handelingsgericht werken heb ik met het ondersteuningsteam en de teamleiders gebouwd aan een werkwijze waarin de docenten weer de volledige begeleidingstaak op zich nemen en de professionals hen daarbij ondersteunen. Daardoor zijn begeleiding en onderwijs weer onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld en is het mentoraat weer meer toegerust voor de begeleiding van leerlingen bij hun leerproces. 

 

Theo Hoge | Critical Friend

IJssel de Schepperstraat 11
7435 PR
Okkenbroek
Tel: 06 - 15 20 04 91
theo@theohoge.nl

 
Ontwerp & Ontwikkeling © 2017 Blinck Media & Webdesign Buro