• Home

    Home

    Critical friend

Maatwerk voor Maatwerk

 

Het huidige onderwijs dient maatwerk te leveren aan leerlingen. De maatschappij vraagt daar om. Voor iedere school een complexe onderwijskundige en organisatorische uitdaging. Hiervoor bestaat geen masterplan. Wat u als school wilt realiseren en hoe dat er in de praktijk uitziet, bepaalt u volledig zelf. Gelukkig staat u er niet helemaal alleen voor.

Bij maatwerk gaat om meer dan passend onderwijs voor leerlingen met een leerprobleem of een bijzondere talent. Het gaat om een passende leeromgeving voor alle leerlingen, met lesstof en pedagogisch/didactische middelen, afgestemd op hun interesses en capaciteiten. En de gekozen vorm moet ook nog eens passen bij de eigen identiteit, onderwijsvisie, historie, cultuur en omgeving.


Als Critical Friend denk ik graag met u mee over uw keuzes voor de ontwikkeling van maatwerk. Vanuit mijn brede ervaring heb ik kennis van de inhoud van de verschillende beleidsprtefeuilles en weet ik hoe belangrijk het is om het eigenaarschap en de betrokkenheid van docenten en OOP bij de ontwikkeling te waarborgen. Ik heb geleerd dat een geslaagde onderwijskundige ontwikkeling nauw samenhangt met de organiseerbaarheid in de praktijk. Vanuit een helikopterview, met kennis van welke beleidsonderdelen van belang zijn bij het ontwerpen van maatwerk, draag ik als Critical Friend praktische handreikingen aan voor specifieke problemen. 

Als Critical Friend stel ik vragen: respectvol, doorvragend tot het gaatje. Samen kijken we kritisch en met een frisse blik naar de verschillende vraagstukken. Waar nodig kan ik met u werken in een brainstormsessie waarin een nieuwe situatie wordt verkend en/of een workshop waarin we een (sluimerend) conflict of een discussie ombuigen naar een vruchtbare dialoog.
We realiseren samen een resultaat waarbij alle relevante aspecten van de ontwikkeling zijn meegenomen, uitgewerkt in een uitvoerbaar en realistisch plan, passend bij de ambitie van uw organisatie.

Ik ben ook inzetbaar als interim leidinggevende of als interim procesbegeleider.

Theo Hoge | Critical Friend

IJssel de Schepperstraat 11
7435 PR
Okkenbroek
Tel: 06 - 15 20 04 91
theo@theohoge.nl

 
Ontwerp & Ontwikkeling © 2017 Blinck Media & Webdesign Buro